Sollefteå

I Sollefteå finns det flera olika verksamheter som jobbar för att unga ska ha det bra. Är det något du känner att du vill prata eller fråga om – tveka inte att höra av dig. Oavsett vad det är som bekymrar dig, finns det alltid möjlighet att få råd, stöd eller hjälp.
Sollefteå Ungdomsmottagning
Ung i Sollefteå
Välkommen till Sollefteås Ungdomsportal!
Stöd till ungdomar i Sollefteå kommun
BRÅ
Sollefteå Ungdomsmottagning
Ungdomsmottagningen är till för både killar och tjejer. På ungdomsmottagningen kan du prata om det mesta. Inga frågor och problem är för stora eller för små. Vi lyssnar och tar dig på allvar.
Vi har tystnadsplikt!

Kungsg.10A
Telefon: 0620-19549

Måndag 8:30 – 17:00
Onsdag 13:00 – 16:00
Torsdag 13:00 16:00

Ung i Sollefteå
Sollefteå kommun har en ungdomsenhet som ska se till att ungdomarna i kommunen har något att göra. Vår ungdomssamordnare heter Tony Vieira. Tony finns till för Sollefteås ungdomar. Honom kan du kontakta om allt som rör ungdomssituationen i Sollefteå. Du kan också höra av dig om du har problem, personliga frågor eller bara behöver prata.

Telefon: 0620- 682312
e-mail: [email protected]

Läs mer om ung i Sollefteå och våra ungdomsaktiviteter:
www.solleftea.se – Ung i Sollefteå

Välkommen till Sollefteås Ungdomsportal!
Här hittar du information om vad som händer i Sollefteå. Du kan kolla på bilder från evenemang, engagera dig, diskutera viktiga ungdomsfrågor, få kontakt med nya kompisar och ungdomsledare eller bara lufta din åsikt.

ungdom.solleftea.se

Stöd till ungdomar i Sollefteå kommun

Mer information

BRÅ

Brottsförebyggnade rådet i Sollefteå har en vision och ett övergripande mål att alla som bor och vistas i Sollefteå kommun skall kunna känna sig trygga till liv och egendom på alla platser och på alla tider av dygnet. Allt brottsförebyggande arbete ska ha sin grund i lokala förutsättningar och behov. Kampen mot brottslighet ska ske med ett brett perspektiv och engagemang i samverkan mellan föreningar, företag, allmänhet och olika samhällsorgan.

Anna Svensson
Samordnare BRÅ i Sollefteå
0620-68 21 17