Borlänge

I Borlänge finns det flera olika verksamheter som jobbar för att unga ska ha det bra. Är det något du känner att du vill prata eller fråga om – tveka inte att höra av dig. Oavsett vad det är som bekymrar dig, finns det alltid möjlighet att få råd, stöd eller hjälp.
Borlänge ungdomsmottagning
Ex-it Hap
Linusgruppen
Polisen
Missbruksgruppen
Alkohol och drogrådgivningen
UNF
Ungdomsenheten
BRÅ
KRIS Borlänge

Borlänge ungdomsmottagning
Hos oss kan du få råd runt alkohol och drogfrågor som gäller dig själv eller någon nära vän eller anhörig. Vi bedriver inte någon behandling mot missbruk men kan hjälpa dig vidare vid behov.

Adress Skomakargatan 18
781 70 Borlänge
[email protected]
(Bara allmänna frågor besvaras via e-post)
Telefon: 0243-497723

Ex-it Hap
Vi vänder oss till killar och tjejer i åldern 13-25. Om du känner att hasch eller andra droger tar för stor plats i ditt liv och om du vill sluta men inte vet hur. Då kan vi hjälpa dig.

Ex-it HAP är ett program som vänder sig till den som försöker sluta med hasch. Hit kan du vända dig om du har eget drogproblem eller oro för någon annans droganvändning.

Besöksadress:
Stationsgatan 34

Lena Bergens: 0243-66207, 070- 240 03 75
Christer Damm: 0243-661 11

Linusgruppen
För dig som är barn eller tonåring och har en vuxen som är beroende av alkohol eller andra droger. Linusgruppen är ett samarbetsprojekt mellan Tuna skolområde och Socialförvaltningen, öppenvården. Vill du vara med så kontakta någon av nedanstående.

För barngruppen:
Annika Forsmark: 0243-662 85
Agneta Andersson: 0243-744 37
Monica Sjöö: 0243-742 57

För ungdomsgruppen:
Maria Eriksson: 073-0204924
Viwi Sundberg: 0243-746 89

Polisen
Hjälp polisen att hjälpa!
Information kan lämnas till Polisen på flera olika sätt, du behöver inte uppge ditt namn,
utan du kan själv vara anonym. När man kontaktar polisen, finns möjlighet att lämna tips om narkotika, men även möjlighet att få råd och stöd samt ställa frågor.

Kontaktperson Erik Gatu: 0243-670 75
Tipstelefon: 0243-114 14

Missbruksgruppen
Till missbruksgruppen kan du ringa för att få råd och hjälp, både för egen del och när det gäller någon anhörig eller vän till dig. Vi har möjlighet att ge dig råd och hjälp och i de fall vi och du ser behovet, kan vi bevilja olika vård- och behandlingsinsatser. Missbruksgruppen samarbetar med andra myndigheter och organisationer när det gäller missbruksfrågor.

Kontakta oss:
Telefon: 0243-740 00

Alkohol och drogrådgivningen
Till oss kan du ringa för att får råd och stöd när det gäller dig själv eller någon du bryr dig om. I vår verksamhet kan vi hjälpa till genom rådgivning, stödsamtal, poliklinisk avgiftning, antabusbehandling och hembesök med mera. Du har rätt att vara anonym i kontakten med oss.

Stationsgatan 34

Mottagningstelefon: 0243-749 02
Liz Strenback: 0243-748 46
Agneta Engström: 0243-748 46
Margareta Svanberg: 0243-744 76
Jan Trana: 0243-666 08
Assistent IngBritt Karlsson: 0243-660 48

Öppettider:
Måndag: 8.00-12.00 13.00-15.00 Alkohol och drogtester
Onsdag: 8.00-9.30 Akoholtest
Tordag: 13.00-15.00 Drogtest
Fredag: 08.00-9.30 Akoholtest
UNF
Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF, är Sveriges främsta ungdomsorganisation som arbetar för en helnykter livsstil. Hit kan du vända dig för råd eller stöd i olika drogrelaterade frågor eller medverka i våra många olika aktiviteter. Våra medlemmar har mängder av kurser att välja mellan, allt för att utveckla det egna engagemanget.

Kontakt:
Fältkonsulent Mikael Hansson: 0733-838319
[email protected]
Besöksadress:
Tångringsgatan 3, 784 30 Borlänge

Ungdomsenheten

Ungdomsenhetens uppgift är att arbeta med främjande och förebyggande ungdomsverksamhet samt att skapa möjligheter till ett större inflytande för ungdomar.

Fältfritidsledare
Vi arbetar förebyggande bland barn och ungdomar för att förhindra begynnande kriminalitet, missbruk och mobbing. I Borlänge är vi tio fältfritidsledare. Vi har god kunskap om ungdomssituationen i Borlänge och finns som stöd för dig som behöver råd eller bara vill prata av dig.

Kontakta oss

Fältfritidsledare

Anne Söderberg
Tjärnaskolan
Mobil: 070-327 51 29
Basse Perdén
Maserskolan
Mobil: 070-591 24 44

John Haglund
Mjälgaskolan
Mobil: 070-697 04 21

Kevin Ferguson
Tjärnaängskolan
Mobil: 070-327 51 28

Lena Fagerberg
Hushags-/Erikslundsgymnasiet
Mobil: 070-327 50 87

Mona Hantzmann
Gylle skola
Mobil: 070-366 52 91

Nippe Sylwén
Forssaklackskolan
Mobil: 070-378 68 66

Tony Dicander
Domnarvets skola
Mobil: 070-260 47 40

Cozmoz
Cozmoz är ett hus där du som ung har möjlighet att göra verksamhet och engagera dig.
Unga arbetslösa mellan 18-24 år kan göra sin praktik här. Det finns möjlighet att praktisera inom media, TV-produktion, vaktmästeri, restaurang och parken.
Kontakta oss

Peter Östlund
Verksamhetsansvarig
0243-661 92

Borlänge ungdomsråd
Borlänge ungdomsråd finns för dig som är mellan 13-25 år och bor i Borlänge och vill engagera dig. Ungdomsrådet har sin hemvist på Cozmoz där de sköter bl.a. Borlänge Ungdomskontor, U-kassan och Café Caoz. Borlänge ungdomsråd består idag av en styrelse på fem personer samt ett antal verksamhetsgrupper. Det är helt gratis att vara med i Ungdomsrådet. Vill du engagera dig?
Kontakt: Rikard Rudolfsson Tel: 0243- 747 95 Mobil: 070-290 76 94

BRÅ
Vi i det Lokala Brottsförebyggande Rådet i Borlänge arbetar för att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Det är många som är engagerade i detta arbete, allt från föreningar och frivilligorganisationer, till myndigheter och företag. Det är viktigt att ta vara på alla goda krafter i samhället – och alla kan bidra till ökad trygghet. Följ länken nedan för mer information!

www.borlange.se – BRÅ

Nationella BRÅ bedriver forskning om brott och brottsförebyggande. För mer information, följ länken till vår hemsida!

www.bra.se

KRIS Borlänge (Kriminellas Revanch I Samhället).
Vårt huvudsyfte är att hjälpa fd. kriminella och missbrukare att återanpassas i samhället.
Vi hjälper till med att knyta kontakter och slussa vidare till rätt
instanser. Vår styrka ligger i att vi har egen erfarenhet av droger och
kriminalitet. Vi står för: Hederlighet, Drogfrihet, Kamratskap och Solidaritet

Kontaktuppgifter:
Ordf. Joakim Söderlund 076-7118515